Земен Натиск - v.2.0

  • Определяне на коефицентите за активен и пасивен земен натиск по Ранкин
  • и с отчитане на наклона на терена.
  • Диаграми на активен и пасивен земен натиск за свързани и несвързани почви.
  • Зависимост R0-Winkler
  • Изчисляване на височината на неукрепен изкоп
  • Добавени видове почви.


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com