X-Brace v.1.0

  • Изчисляване на натоварване от покрив на стоманено хале от сняг за земетръс и вятър
  • Добавени избрани градове и карти за сняг и земетръс
  • Изчисляване на усилията в диагонал на опън при един и два Х връзки
  • Оразмеряване на пръта, база данни с L,2L квадратни кутии и Тръби


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com