Оразмеряване на дървени ребра,солици и колони - v.5.2

 • Орамеряване на дървени ребра и столица.
 • Оразмеряване на натиск.
 • Допустими сили на натиск с оглед на изкълчването за греди с [] сечение
 • с дължина 3-6м за иглолистен и дъбов материал.
 • Допустими сили на натиск с оглед на изкълчването за греди с О сечение
 • с дължина 3-6м за иглолистен и дъбов материал.
 • Възможност за запис на данните в JPG файл за последващо разпечатване към записка.
 • Готови таблици за улами,маии,ребра и столици,тавански гредоред.
 • Площ и съпротивителен момент на различни видове сечения.
 • Зависимост h->L/200.
 • Добавена възможност за избиране на граничното провисване (200,250,400)
 • Добавена възможност за въвеждане на корегиращ коефициент kw, kj за корекция на съпротивителяни и
 • инерционния момент за съставни греди.
 • Добавено изчисление на напрежение.
 • Добавяне на визуализация на коефициент на използване.
 • Добавяне на възможност за запис на параметрите със файл.
 • Автоматичен подбор на сечение - оразмеряване на цяла номенклатура със зададените показатели и показване на коеф. на използване за напрежения и деформации.
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com