Wind Profile - v.1.0

  • Генериране на ветрово по височина съгласно EN 1991-1-4.
  • Бързо и лесно избиране на натоварването от вятър с карта и таблица за всички големи градове на страната.
  • Бързо и лесно избиране на зоната
  • Изчертаване на диаграмата по височина.
  • Сравнение на две криви.


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com