Вертикални стоманени резервоари - v.1.0

  • Програмата изчислява огъващия момент и срязващата сила в основата предизкиван
  • от сеизмично усили в кръгли стоманени резервоари с плоско дъно
  • Възможност за запис на резултатите в Excel


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com