Вертикални стоманени резервоари - v.1.0

  • Програмата изчислява огъващия момент и срязващата сила в основата предизкиван
  • от сеизмично усили в кръгли стоманени резервоари с плоско дъно
  • Възможност за запис на резултатите в Excel


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com