Стоманена столица

  • Оразмеряване на стоманена столица на двойно огъване.
  • Лесно избиране на натоварването от сняг - данни за всички градове в страната.
  • База данни с C,UPN,SHS, RHS, IPE,HEA,HEB профили.
  • Възможност за промяна на статическата схема, проста греда и непрекъсната греда.
  • Автоматичен подбор - дава коефициент на използване на сечението по деформации и напрежения за профили които отговарят на условието 0.7
  • редовете светват в червено.


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com