Статика

  • Най често използваните прости ставни греди,прости запънати греди, непрекъсати греди
  • при различни схеми на натоварвания


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com