Silo Loads v.1.1

  • Изчисляване на натоварване за силози с плоски дъна
  • База данни с различни насипни материали
  • Запис на данните в xls файл
  • Изчертаване на диаграми
  • Изчисляване на обема на силос с пресечен конус
  • Изчисляване на обема на силос с призматичен конусCopyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com