Стоманени профили - v.3.0

 • База данни със стоманени профили:
 • Европейски:
 • IPE - горещовалцувани EN 19-57
 • IPN - горещовалцувани NF A 45-209
 • HEB,HEA,HEM - горещовалцувани EN 53-63
 • UPE - горещовалцувани EN 10279
 • UPN - горещовалцувани NF A 45-202
 • L-Винкел -горещовалцувани равнораменни EN 10056-1, обновена база данни
 • Тръби -горещовалцувани EN 10210-2
 • Кутия-квадратна - горещовалцуванa EN 10210-2
 • Кутия-правоъгълна - горещовалцуванa EN 10210-2
 • брой на профилите [873]
 • Български:
 • L-горещовалцувани равнораменни БДС 2612-73
 • П-горещовалцувани с наклонени стени БДС 6176-75
 • П-горещовалцувани с успоредни стени БДС 6176-75
 • I-горещовалцувани БДС 5951-75
 • брой на профилите [171]
 • Руски
 • L-горещовалцувани неравномерни ГОСТ 8510-72
 • I-горещовалцувани с успоредни страни на фланшовете ГОСТ 2620-83
 • I-горещовалцувани широкофланшови ГОСТ 2620-83
 • I-горещовалцувани за колони ГОСТ 2620-83
 • брой на профилите [151]
 • общ брой на профилите [1195]
 • Армировъчна мрежа
 • Спецификация на стоманени профили (КМД).
 • Добавяна на калкулатор за оформяне на геометрическите размери на 2L профила като Т образно сечение ( за Tower)
 • Добавяна на калкулатор за оформяне на геометрическите размери на [] профила като кутиеобразно сечение ( за Tower)


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com