Армировка v.6.0

 • Основен прозорец - дава информация за площ на армировъчна стомана от Ф6,5-Ф32
 • за 1бр до 12бр и теглото за метър линеен
 • Използване на филтър за ориентация кои армировки надвишават зададената площ
 • Площ на напречните сечения на армировката с кръгло сечение.
 • Комбиниране на две избрани площи на армировка.
 • Кратност на закотвяне - зададени и по избор.
 • Визуален филтър.
 • Закотвяне на армировка за греди при зададена ширина на опората.
 • Капацитет на сечение-корекция размери в [mm].
 • Носимоспособност на кобилици,окачвачи и монтажни куки.
 • Дължина на стремена за правоъгълни колони.
 • Дължина на спирали за кръгли колони.
 • Поемане на напречни сили.
 • Площ на стремена.
 • Закотвяне / Снаждане на армировка.
 • Процент на армиране за колони и греди.
 • Монтажна армировка за греди.
 • Минимален диаметър на огъване.
 • Сумиране/Комбиниране на армировка(количествена сметка).
 • Възможност за запис/четене на данните в XLS файл.
 • Съкратен и разширен вид на основният прозорец,Прозрачност.
 • Брой стремена за колони - свободни и в шайби. Минимални разстояния според Наредба за земетръс.
 • Армировка за фусове.
 • Добавена комбинация между различни видове армировка през 20см.

Възможност за съкратено визуализиране - до 12бр

Възможност за съкратено визуализиране - до 5бр. С включена опция Always on Top програмата е лесна за позициониране на екрана.Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com