Провисване на стоманобетонни греди

  • Изчисляване на стоманобетонни греди с правоъгълно и плочогредово(тестово) напречно сечение по 2-ра
  • група деформации - на провисване.
  • Различни видове статически схеми.
  • Добавяне на опция винаги отгоре.
  • добавена опция за запис и четене файлове.


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com