Pipe ToolBox - v.1.0

  • Изчисляване теглото на стоманена тръба
  • Изчисляване теглото на флуида в нея
  • Възможност за добавяне на тегло от обледеняване и изолация
  • Изчисляване на деформациите и напреженията.
  • Програмата се използва за определяне на натоварването по естакади


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com