Пасарелка - v.1.0

  • Оразмеряване на греди за стоманена пасарелка, проверка по напрежения и деформации
  • База данни със UPN сечениеCopyright © 2019 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com