Lifting Expert v.3.1

 • Изчисляване на товар закачен на 4 точки.
 • Изчисляване на товар закачен на 3 точки
 • Изчисляване на товар закачен на 3 точки (кръг)
 • Изчисляване на сапанираща центрично закачена греда
 • Изчисляване на сапанираща нецентрично закачена греда
 • Носимоспобоност на ухо за повдигане (lift lug)
 • Носимоспобоност на заваръчен шев
 • Усилия в стабилизатори на кран
 • Оразмеряване на чакълена възглавница под стабилизатори на кран
 • Конзолен кран с обтегач
 • Конзолен кран подпрянCopyright © 2019 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com