Количествени сметки по част Конструкции

Изготвяне на количествени сметки по част Конструкции за всички видове сгради.

Проверка на армировъчни планове, указване на помощ при доказване на количества.

Рекапитулация по етажи и по видове СМР.

Спецификации на армировки.

Изчисленията се извършват на Excel, което ги прави бързи, точни, подробни и гъвкави.

Всички изчисления се правят с моя програма - kDesign Takeoff Software v.3.5.

Инвеститора получава пордобни рекапитулации.


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com