Оразмеряване на колони

  • Зависимост Момент-Номална сила.Диграма.Записка.
  • Оразмеряване на центрично натиснати колони с отчитане на стройността.
  • Оразмеряване на центрично натиснати колони без отчитане на стройността таблица 1
  • Оразмеряване на центрично натиснати колони без отчитане на стройността таблица 2
  • Оразмеряване на нецентрично натисната шайба със симетрична армировка.


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com