Спецификация на детайли (КМД) v.1.0

 • Бързо и лесно съставяне на количествена сметка
 • Запаметяване на шаблони
 • База данни с над 850 профила
 • Добавени елементи
 • -Елемент тип Кръгла планка
 • -Елемент тип Фланец
 • -Елемент тип Тръба
 • -Елемент тип Ребро с изрязък
 • -Елемент тип Дървени ребра
 • -Елемент тип Бетон
 • Скриване на системните колони с данни
 • Групиране на елементите
 • Сумиране по групи
 • Автоматична номерация на позиции


Copyright © 2020 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com