Спецификация на детайли (КМД) v.1.0

 • Съставяне на количествени сметки бързо и лесно.
 • Запаметяване на шаблони
 • База данни с над 800 елемента
   
 • Добавени елементи
 • -Елемент тип Кръгла планка
 • -Елемент тип Фланец
 • -Елемент тип Тръба
 • -Елемент тип Ребро с изрязък
 • -Елемент тип 2Т съставно сечение
 • -Елемент тип Дървени ребра вкл. отчитане на наклона
 • -Елемент тип Бетон
 • -Елемент тип Кутия - плътна или куха
 • -Елемент тип Пресечена призма
 • -Елемент тип Пресечен конус
 • -Елемент тип Анкери
 • -Елемент тип Обем на Смола за Анкери-комбиниране на различни диаметри
   
 • Изчисление на площа на боядисване
 • Групиране на елементите
 • Сумиране по групи
 • Автоматична номерация на позиции
 • Запис на данните


Copyright © 2020 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com