Нецентрично натиснат стоманобетонов фундамент v.4.0

  • Корекция на Ro.
  • Отчитане собственото тегло на фундамента и засипката над него.
  • Ръчно въвеждане на размерите на фундамента [a,b,hф].
  • Изключване на опън.Извежда дължина на натиснатата и опънатата зона.
  • Изчисляване за продънване.
  • Оразмеряване.
  • Изчертаване на диаграма.
  • Възможност за запис на данните в JPG файл за последващо разпечатване към записка.


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com