Изчисляване на обема на изкопи v.1.0

  • Изчисляване на обема на изкопи - 13 вида призми


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com