Оразмеряване на греди v.4.0

  • Оразмеряване на стоманобетонна греда с Т,Г и [] сечение
  • Оразмеряване по нормални и наклонени сечения.
  • Оразмеряване на козолна греда с правоъгълен и триъгълников равномерно разпределен товар.
  • Оразмеряване на греди криви в план с равномерно разпределен и съсредоточен товар.
  • Възможност за запис на данните в JPG файл за последващо разпечатване към записка.


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com