VK Design v.8.0 - Пакет оразмерителни програми

/последна редакция 30.01.2020/

Този програмен пакет е предназначен за строителни инженери.
Целта му е да се ускори изчислението на определени инженерни задачи,
както и да предостави справочна информация на лесно и достъпно място.

 

Описание

  Контролен център
 
 
 • Бързо извикване на програмите
 • Панелът винаги е най-отгоре (Always On Top)
 • Възможност за запис на местоположеието на прозореца на екрана
 • При минимизиране програмата отива в Taskbar и прави възможно бързо извикване на програмите с десен бутон в/у иконата {K}
 

Съдържание и възможности на програмите в пакета:

 

Армировка - v.6.0

 • Площ на напречните сечения на армировката с кръгло сечение.
 • Комбиниране на две избрани площи на армировка.
 • Кратност на закотвяне - зададени и по избор.
 • Визуален филтър.
 • Закотвяне на армировка за греди при зададена ширина на опората.
 • Капацитет на сечение-корекция размери в [mm].
 • Носимоспособност на кобилици,окачвачи и монтажни куки.
 • Дължина на стремена за правоъгълни колони.
 • Дължина на спирали за кръгли колони.
 • Поемане на напречни сили.
 • Площ на стремена.
 • Закотвяне / Снаждане на армировка.
 • Процент на армиране за колони и греди.
 • Монтажна армировка за греди.
 • Минимален диаметър на огъване.
 • Сумиране/Комбиниране на армировка(количествена сметка).
 • Възможност за запис/четене на данните в XLS файл.
 • Съкратен и разширен вид на основният прозорец,Прозрачност.
 • Брой стремена за колони - свободни и в шайби. Минимални разстояния според Наредба за земетръс.
 • Армировка за фусове.
 • Добавена комбинация между различни видове армировка през 20см.
 

Материали - v.3.0

 • Изчислителни съпротивления от първа и втора група.
 • Различни мерни единици за съпротивленията.
 • Рецепти за приготвяне на бетон.
 • Минимални размери за стоманобетонни елементи, бетоново покритие на конструктивни елементи.
 • Характеристики на бетон и стомана съгласно Еврокод
 

Оразмеряване на дървени ребра,солици и колони - v.5.0

 • Орамеряване на дървени ребра и столица.
 • Оразмеряване на натиск.
 • Допустими сили на натиск с оглед на изкълчването за греди с [] сечение
 • с дължина 3-6м за иглолистен и дъбов материал.
 • Допустими сили на натиск с оглед на изкълчването за греди с О сечение
 • с дължина 3-6м за иглолистен и дъбов материал.
 • Възможност за запис на данните в JPG файл за последващо разпечатване към записка.
 • Готови таблици за улами,маии,ребра и столици,тавански гредоред.
 • Площ и съпротивителен момент на различни видове сечения.
 • Зависимост h->L/200.
 • Добавена възможност за избиране на граничното провисване (200,250,400)
 • Добавена възможност за въвеждане на корегиращ коефициент kw, kj за корекция на съпротивителяни и
 • инерционния момент за съставни греди.
 • Добавено изчисление на напрежение.
 • Добавяне на визуализация на коефициент на използване.
 • Добавяне на възможност за запис на параметрите със файл.
 

Интерполация+ - v.3.0

 • Едичнина интерполация.
 • Четворна интерполация (сложна).
 • Квадратно уравнение.
 • Система с две неизвестни.
 • Конвертор на единици.
 • Конвертор за наклон.
 • Градус в %.
 • Обемни тегла на строителни материали.
 

Оразмеряване на колони и шайби - Центричен/Нецентричен натиск - v.6.0

 • Зависимост Момент-Номална сила.Диграма.Записка.
 • Оразмеряване на центрично натиснати колони с отчитане на стройността.
 • Оразмеряване на центрично натиснати колони без отчитане на стройността таблица 1
 • Оразмеряване на центрично натиснати колони без отчитане на стройността таблица 2
 • Оразмеряване на нецентрично натисната шайба със симетрична армировка.
 

Натоварване - v.2.6

 • Натоварване от зидове за 1м линеен за различни видове тухлени блокове
 • Тухла 1-ка, Тухла 4-ка, Wienerberger, Газобетон за [12,5] ,[25]см и по избор.
 • Натоварване от ГК стени за 1м линеен за щендерни стени двустранни с 1,2,3 слойни плочи.
 • Натоварване на плочи.
 • Експлоатационно натоварване на плочи.
 • Натоварване на покриви.
 • Натоварване от стоманобетонни греди и бордове.
 • Коефициенти.
 • Добавена карта за натоварване сняг/вятър/земетръс
 • Натоварване по стените на кофраж
 • Изчисляване на водоизместването на стоманобенно шахта, количество за бетон и кофраж.
 • Изчисляване на необходимото запълване с вода за да не плува
 • Коефициент на значимост за земетръс.
 

Нецентрично натиснат стоманобетонов фундамент - v.4.0

 • Корекция на Ro.
 • Отчитане собственото тегло на фундамента и засипката над него.
 • Ръчно въвеждане на размерите на фундамента [a,b,hф].
 • Изключване на опън.Извежда дължина на натиснатата и опънатата зона.
 • Изчисляване за продънване.
 • Оразмеряване.
 • Проверка по носеща способност на почвата за два пласта.
 • Изчертаване на диаграма.
 • Възможност за запис на данните в JPG файл за последващо разпечатване към записка.
 • Едностранно развит фундамент под стени.
 

Оразмеряване на продънване на стоманобетонна плоча по БДС и EC2 - v.1.10

 • Оразмеряване на продънване на стоманобетонна плоча по БДС.
 • Автоматично определяна на периметъра Um, ръчно въвеждане на периметъра
 • Оразмеряване на продънване на стоманобетонна плоча по EC2.
 • Възможност за запис на данните в JPG файл за последващо разпечатване към записка.
 

Оразмеряване на стоманена столица - v.4.2

 • Оразмеряване на стоманена столица на двойно огъване
 • База данни с UPN,IPE,HEB,HEA,[ , квадратни и правоъгълни горещовалцувани профили
 • Възможност за запис на данните в JPG файл за последващо разпечатване към записка.
 • Автоматичен подпор на сечението
 • Добавено изчисляване на коеф мю за сняг при покриви с денивелация.
 • Смяна на статическата схема на гредата - проста и непрекъсната.
 

Оразмеряване на стоманобетонна греда - v.4.0

 • Оразмеряване на стоманобетонна греда с Т,Г и [] сечение
 • Оразмеряване по нормални и наклонени сечения.
 • Оразмеряване на козолна греда с правоъгълен и триъгълников равномерно разпределен товар.
 • Оразмеряване на греди криви в план с равномерно разпределен и съсредоточен товар.
 • Възможност за запис на данните в JPG файл за последващо разпечатване към записка.
 • Таблици със M,Q диаграми, опорни реакции, максимален момент за най-често срещаните случай на
 • подпиране на прости греди и натоварвания.
 

Оразмеряване на стоманобетонни гредови стълби - v.2.0

 • Оразмеряване на стоманобетонни гредови стълби
 • Оразмеряване
 

Изчисляване обема на строителни изкопи - v.1.0

 • Изчисляване обема на строителни изкопи - 13 вида призми.
 • Коефициенти за разбухване на почвата.
 

Геометрия - v.1.0

 • Изчисляване на геометрически характеристики на различни фигури
 • в 2D и 3D пространството,инерционни и съпротивителни моменти
 • център на тяжест.
 • Тегло на листова стомана.
 

Земен Натиск - v.2.0

 • Определяне на коефицентите за активен и пасивен земен натиск по Ранкин
 • и с отчитане на наклона на терена.
 • Диаграми на активен и пасивен земен натиск за свързани и несвързани почви.
 • Зависимост R0-Winkler
 • Изчисляване на височината на неукрепен изкоп
 • Добавени видове почви.
 

Оразмеряване на едностранно развита подпорна стена - v.1.0

 • Корегиране на Ro
 • Напрежения
 • Оразмеряване
 

Оразмеряване на заваръчни шевове - v.1.5

 • Оразмеряване на челни и ъглови заваръчни шевове на опън/натиск,огъване и срязване
 • Носимоспособност на ъглови заваръчни шевове на срязване с катет от 4мм до 20мм.
 • Изчисляване носимоспособността на стоманени планки за повдигане.
 

Количествени сметки - v.1.5

 • Съставяне на количествени сметки за колони с призволно сечение и с готови форми.
 • Съставяне на количествени сметки за греди с призволно сечение и с готови форми.
 • Съставяне на количествени сметки за шайби с призволно сечение и правоъгълно сечение.
 • Съставяне на количествени сметки за плочи с призволно сечение и правоъгълно сечение.
 • Възможност за запис/четене на данните в XLS файл.
 • Допълнителни възможности за редактиране.
 • Изчистване на таблиците.
  Стоманени профили - v.2.0
 • База данни със стоманени профили:
 • Европейски:
 • IPE - горещовалцувани EN 19-57
 • IPN - горещовалцувани NF A 45-209
 • HEB,HEA,HEM - горещовалцувани EN 53-63
 • UPE - горещовалцувани EN 10279
 • UPN - горещовалцувани NF A 45-202
 • L-Винкел -горещовалцувани равнораменни EN 10056-1, обновена база данни
 • Тръби -горещовалцувани EN 10210-2
 • Кутия-квадратна - горещовалцуванa EN 10210-2
 • Кутия-правоъгълна - горещовалцуванa EN 10210-2
 • брой на профилите [873]

 • Български:
 • L-горещовалцувани равнораменни БДС 2612-73
 • П-горещовалцувани с наклонени стени БДС 6176-75
 • П-горещовалцувани с успоредни стени БДС 6176-75
 • I-горещовалцувани БДС 5951-75
 • брой на профилите [171]

 • Руски
 • L-горещовалцувани неравномерни ГОСТ 8510-72
 • I-горещовалцувани с успоредни страни на фланшовете ГОСТ 2620-83
 • I-горещовалцувани широкофланшови ГОСТ 2620-83
 • I-горещовалцувани за колони ГОСТ 2620-83
 • брой на профилите [151]
 • общ брой на профилите [1195]
 • Армировъчна мрежа
 • Спецификация на стоманени профили (КМД).
 • Добавяна на калкулатор за оформяне на геометрическите размери на 2L профила като Т образно сечение ( за Tower)
 • Добавяна на калкулатор за оформяне на геометрическите размери на [] профила като кутиеобразно сечение ( за Tower)
 

Провисване на стоманобетонни греди - v.2.0

 • Изчисляване на стоманобетонни греди с правоъгълно и плочогредово(тестово) напречно сечение по 2-ра
 • група деформации - на провисване.
 • Различни видове статически схеми.
 • Добавяне на опция винаги отгоре.
 • добавена опция за запис и четене файлове.
 

Оразмеряване на стоманени елементи на центричен опън/натиск/огъване - v.2.0

 • База данни с геом.х-ки на кутии, тръби, IPE, HEB, HEA, винкели
 • Записка в jpg файл.
 

Носимоспособност на болтове по EN 1993-1-8 - v.1.0

 • Носимоспособност на болтове - опън
 • Устойчивост при срязване в нарязаната част
 • Устойчивост при срязване в цялата част
 • Добавено тегло за всеки диаметър.
 • Добавена носимоспособност по БДС
 • Добавена носимоспособност на фундаментни болтове по БДС
 • Разстояния за гаечен ключ по БДС
 • Тегло на рифелова ламарина
 • Изчисляване на лепило за анкери
 

Wind Load Generator by EN 1991-1-4 - v.4.0

 • Плосък покрив при 0 градуса
 • Плосък покрив при +90 градуса
 • Двускатен покрив при 0 градуса
 • Двускатен покрив при +90 градуса
 • Едноскатен покрив при 0 градуса
 • Едноскатен покрив при +90 градуса
 • Едноскатен покрив при +180 градуса
 

Lifting Expert - v.3.1

 • Изчисляване на опън в едно въже
 • Товар закачен на 4 точки
 • Товар закачен на 3 точки
 • Товар закачен на 3 точки в кръг
 • Сапанираща греда центрична
 • Сапанираща греда нецентрична
 • Избор на въжета
 • Носимоспособност на ухо за повдигане
 • Носимоспособност на заваръчен шев
 • Изчисляване на натоварването в стабилизаторите на авто кран
 • Изчисляване на чакълената възглавница под стабилизатор
 

AquaCalc - v.1.1

 • Изчислява обема на аквариум, тегло на вода, тегло на пясък, тегло на стъкла.
 • Оразмерява дебелината на стъклата
 • Запис на резултата в ексел
 

Corbel - v.1.0

 • Оразмерява къса конзола към колона - Канадски стаднарт - опростена процедура
 

Rebound Hammer - v.1.10

 • Изчисляване на вероятната якост на натиск на бетон
 • Запис в ексел
 • Четене на резултати
 • Добавен метод на Шмид (1950г)
 

X-Bracing - v.2.1

 • Изчисляване на натоварване от покрив на стоманено хале от сняг за земетръс и вятър
 • Добавени избрани градове и карти за сняг и земетръс
 • Изчисляване на усилията в диагонал на опън при един и два Х връзки
 • Оразмеряване на пръта, база данни с L,2L квадратни кутии и Тръби
 • Отчитане на стройността
 

Linear Planning - v.1.0

 • Съставяне на линейни графици за извършване на СМР на стр.обекти
 • Запис в excel файл.
 • Запис в pdf файл.
 • Различни шаблони - по месеци, по дни и по години
 • Добавена опция за оцветяване в различни цветове.
 

Silo Loads - v.1.1

 • Натоварване в силози с плоски дъна.
 • Обем на силоз с пресечен конус.
 • Обем на силоз с пресечена призма.
 

Статика - v.1.0

 • Опорни реакции, срязващи сили и моменти за греди с различна статическа схема
 

Response Spectra for Accelerations and Displacements - v1.0

 • Генериране на спектрална крива по зададени параметри.
 • Карта с всички по големи градове в страната и техните сеизмични коефициенти.
 • Възможност за графично сравняване на две спектрални криви.
 • Изчисляване на коефициента на поведение.
 • Запис на резултата в ексел
 

BoltCircle - v.1.0

 • Определяна на усилията за болтове в кръг (фланец)
 • До 30 броя болтове
 • Възможност за задаване на начален ъгъл на отместване
 • Изчертаване на местоположението на болтовете

 

 

Пасарелка - v.1.0

 • Оразмеряване на стоманена пасарелка, проверка по напрежения и деформации
 • База данни със UPN сечение
 

Стоманено стълбище - v.1.0

 • Оразмеряване на стоманено стълбище, проверка по напрежения и деформации
 • База данни със UPN сечение
 

Buckling - v.1.0

 • Едноетажни рамки
 • Изчисление на коефицииент (мю) за колони
 • База данни със профили и инерционните им моменти

 • Възможност за избор на инерционни момент в равнината и извън равнината на сечението

  Wind Profile  - v.1.0
 • Генериране на ветрово по височина съгласно EN 1991-1-4.
 • Бързо и лесно избиране на натоварването от вятър с карта и таблица за всички големи градове на страната.
 • Бързо и лесно избиране на зоната
 • Изчертаване на диаграмата по височина.
  Pipe ToolBox  - v.1.0
 • Изчисляване теглото на стоманена тръба
 • Изчисляване теглото на флуида в нея
 • Възможност за добавяне на тегло от обледеняване и изолация
 • Изчисляване на напреженията от вътрешното налягане от флуида
 • Изчисляване на деформациите и напреженията.

 

  Castellated Beam - v.1.0
 • Оразмеряване на Перфорирана (ажурна) столица.
 • База данни със сечения и техните характеристики
  KMD - v.1.0
 • База данни с над 800 профили
 • Ескпорт на резултатте в Excel
  Вертикални стоманени резервоари - v.1.0
 • Програмата изчислява огъващия момент и срязващата сила в основата предизкиван от сеизмично усили в кръгли стоманени резервоари с плоско дъно
 • Възможност за запис на резултатите в Excel

 


Copyright © 2020 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com