EC Windload Generator EN 1991-1-4

 • Генериране на ветрово натоварване за стоманени халета съгласно EN 1991-1-4.
 • Бързо и лесно избиране на натоварването от вятър с карта и таблица за всички големи градове на страната.
 • Бързо и лесно избиране на зоната
 • Изчисляване на ветровото натоварване за халета до 10м височина
 • Програмта изчислява ветровото натоварване при следните сгради и покриви:
 • Плосък покрив при 0 градуса
 • Плосък покрив при +90 градуса
 • Двускатен покрив при 0 градуса
 • Двускатен покрив при +90 градуса
 • Едноскатен покрив при 0 градуса
 • Едноскатен покрив при +90 градуса
 • Едноскатен покрив при +180 градуса

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com