Оразмеряване на заваръчни шевове - v.1.5

  • Оразмеряване на челни и ъглови заваръчни шевове на опън/натиск,огъване и срязване
  • Носимоспособност на ъглови заваръчни шевове на срязване с катет от 4мм до 20мм.

Download link


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - VK Engineering & Software Ltd

Email: vladimir.krivoshiev.eng@gmail.com