Оразмеряване на стоманени елементи на центричен опън/натиск/огъване

  • База данни с геом.х-ки на кутии, тръби, IPE, HEB, HEA, винкели
  • Записка в jpg файл.

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com