Response Spectra for Accelerations and Displacements - v1.0

  • Генериране на спектрална крива по зададени параметри.
  • Карта с всички по големи градове в страната и техните сеизмични коефициенти.
  • Възможност за графично сравняване на две спектрални криви.
  • Изчисляване на коефициента на поведение.
  • Запис на резултата в ексел

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com