Rebound Hammer - Чук на Schmidt

  • Изчисляване на вероятната якост на натиск на бетон
  • Запис в ексел
  • Четене на резултати
  • Добавен метод на Шмид (1950г)

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com