Rebar Lite v.6.0

  • Основен прозорец - дава информация за площ на армировъчна стомана от Ф6,5-Ф32
  • за 1бр до 12бр и теглото за метър линеен
  • Използване на филтър за ориентация кои армировки надвишават зададената площ
  • Сумиране на армировка. Прозореца е активен заедно със главния.
  • От първия прозорец можете да изберете диаметър чрез кликване

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com