Линеен график v.1.0

  • Съставяне на линеен график за основните видове СМР
  • Запис на таблицата е ексел
  • Маркиране с различни цветове

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com