Интерполация+ - v.3.0

  • Единична интерполация.
  • Четворна интерполация (сложна).
  • Квадратно уравнение.
  • Система с две неизвестни.
  • Конвертор на единици.
  • Конвертор за наклон.
  • Градус в %.
  • Обемни тегла на строителни материали.

Download link


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com