Геометрия v.1.0

  • Изчисляване на геометрически характеристики на различни фигури
  • в 2D/3D,инерционни и съпротивителни моменти
  • център на тежест.

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com