Buckling v.1.2

  • Изчисление на коефицииент (мю) за колони
  • База данни със профили и инерционните им моменти
  • Възможност за избор на инерционни момент в равнината и извън равнината на сечението
  • Едноетажни рамки
  • Възможност за едностранна рамка

Download link


Copyright © 2019 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com