Носимоспособност на единичен болт по EN 1993-1-8

  • Носимоспособност на болтове - опън
  • Устойчивост при срязване без резба
  • Устойчивост при срязване с резба
  • Добавено тегло за всеки диаметър.


Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com