Бетон - характеристики

  • Изчислителни съпротивления от първа и втора група.
  • Различни мерни единици за съпротивленията.
  • Рецепти за приготвяне на бетон.
  • Минимални размери за стоманобетонни елементи, бетоново покритие на конструктивни елементи.
  • Характеристики на бетон и стомана съгласно Еврокод

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com