Aqua Calc - v1.1

  • Изчислява обема на аквариум, тегло на вода, тегло на пясък, тегло на стъкла.
  • Оразмерява дебелината на стъклата
  • Запис на резултата в ексел

Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com