Интеракционна диаграма за колони по Еврокод 2

Оразмеряване на нецентрично натисната колона по Еврокод 2

според ръководството на доц.Йордан Милев и доц.Васил Кърджиев


Download link


Copyright © 2018 - All Rights Reserved - K Project Ltd

Email: kprojectbg@gmail.com